Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Pomagamy Ukrainie
Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie dołączyło do projektu Komitet Pomocy Muzeom Ukrainy.

Projekt ma na celu pomoc w ochronie narodowego dziedzictwa kulturowego Ukrainy. Szczegółowe informacje o projekcie wraz z listą uczestniczących Muzeów dostępne są pod adresem:

Pomoc Ukrainie