Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Prace remontowe prowadzone na ekspozycji

Ruszyły prace na ekspozycji stałej Muzeum Sportu i Turystyki. W okresie zagrożenia COVID 19 ruch turystyczny w Muzeum uległ zmniejszeniu, co umożliwiło prowadzenie potrzebnych prac technicznych i drobnych remontów. Już w połowie listopada zapraszamy do nowej aranżacji fragmentu ekspozycji stałej.