Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Wykład Nowe państwa nowe społeczeństwa: Polska i Austria po 1918 r.
Stacja Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, w ramach popularyzacji polskiej nauki organizuje cykl wykładów pt. "Neue Staaten neue Gesellschaften - Österreich und Polen nach 1918" (Nowe państwa nowe społeczeństwa: Polska i Austria po 1918 r. ) dotyczące rożnych aspektów życia społecznego, kulturalnego, politycznego w międzywojennej Polsce i Austrii.

Do wygłoszenia krótkiego wykładu i udziału w dyskusji zapraszani są referenci z obu krajów (w ramach jednego wydarzenia występuje zwykle dwoje referentów) W tym roku jedno ze spotkań, tj.  najbliższe 25 czerwca poświęcone będzie historii sportu i jego politycznemu wymiarowi w II RP i w międzywojennej Austrii. W panelu dyskusyjnym udział wezmą historycy i politolodzy: Prof. Dariusz Wojtaszyn (z Centrum im. Willy'ego Brandta we Wrocławiu, antropologia i historia sportu należą do jego zainteresowań badawczych m.in swą rozprawę habilitacyjną poświęcił instrumentalizacji politycznej sportu w NRD ("Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie w NRD – studium historyczno-społeczne") oraz, jako jego dyskutant, wiedeński historyk i politolog zajmujący się m. in. historią i socjologią sportu w międzywojennej Austrii oraz badaniami wiedeńskiego ruchu robotniczego dr Georg Spitaler (Uniwersytet Wiedeński oraz Verein für Geschichte der ArbeiterInnenbewegung). Spotkania, by dotarły również do licznego grona austriackich odbiorców odbywają się zwykle w języku niemieckim.

plakat 1

plakat 2