Komunikat

Informujemy, że w dniu 31 maja ekspozycja oraz biura Muzeum będą nieczynne.

Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

       W dniu 18 marca 2015 r. w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie miało miejsce szczególne wydarzenie – uroczyste odsłonięcie nowej gabloty na ekspozycji stałej, zawierającej eksponaty związane z historią polskiego i światowego golfa. Wśród cennych zbiorów znajdują się m. in. kije golfowe z końca XIX w. przekazane przez Pana Andrzeja Persona czy też pierwszy polski podręcznik gry w golfa autorstwa Adama Gubatty z 1932 roku ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

     Wyjątkowymi eksponatami są dwie XIX- wieczne piłeczki golfowe, przekazane w depozyt przez Panią Angelę Howe, Dyrektor British Golf Museum w St. Andrews. Piłeczki te są jednymi z najstarszych zachowanych na świecie. Pani Angela Howe była honorowym gościem uroczystości odsłonięcia nowej gabloty, z uznaniem wyraziła się na temat polskich sukcesów na arenie światowego golfa, takich jak zwycięstwa Adriana Meronka i wielu innych czołowych zawodników.

      Obecność tej dyscypliny sportu w Muzeum to efekt starań i zaangażowania Pani Elżbiety Panas i Pana Wojciecha Pijanowskiego, którzy od wielu lat współpracują z Muzeum przy organizacji wydarzeń promujących golf w Polsce.

      Wśród zaproszonych gości uroczystego odsłonięcia wystawy nowych zbiorów Muzeum była Pani Dorota Idzi  -  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Pan Marek Michałowski - Prezes Polskiego Związku Golfa, Pani Katarzyna Braiter - Prezes Stowarzyszenia Rodzin Dyplomatów RP oraz wielu przedstawicieli świata sportu i mediów.

     Warto zwrócić uwagę na fakt, że golf - dyscyplina licząca sobie około 600 lat - w Polsce pojawiła się stosunkowo późno, bo dopiero na początku XX wieku. Po wielu latach zastoju i braku zainteresowania tą dyscypliną z powodów politycznych, dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku nastąpił jej dynamiczny rozwój w Polsce.