Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

       Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zaprasza na wystawę, objętą honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, pt. „Igrzyska za drutami" zorganizowaną w 70. rocznicę zawodów sportowych pod nazwą „Rok Olimpijski w IIC" rozgrywanych w oflagu II C Woldenberg.

      Na wystawie zaprezentowana jest tematyka sportu w niemieckich obozach jenieckich: XIIIA Langwasser, VII A Murnau, IIB Arnswalde, IIC Woldenberg i IID Gross-Born ze szczególnym uwzględnieniem lat olimpijskich – 1940 i 1944 roku. W latach tych, niezależnie od siebie, jeńcy kilku obozów postanowili uczcić ideę olimpijską organizując zawody sportowe – w 1940 roku w stalagu XIIIA Langwasser tajne, zaś w 1944 w oflagu IIC Woldenberg i IID Gross-Born – jawne.

      Wystawa informuje i przypomina zwiedzającym o tych, zapomnianych przez wielu ludzi, wydarzeniach. Na ekspozycji zaprezentowane są unikatowe w skali światowej zbiory z liczącej ponad 150 eksponatów kolekcji Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, m.in.: flagi szyte w obozach, puchary nagrodowe z menażek, dyplomy uczestnictwa w kursach i zawodach oraz wiele innych pamiątek działalności sportowej polskich żołnierzy w czasie niewoli. Pokazane będą także sylwetki niektórych organizatorów i zawodników: m. in. Teodora Niewiadomskiego, Arkadego Brzezickiego czy Antoniego Grzesika.

      Na szczególne zainteresowanie zasługują pamiątki związane z tajnymi Międzynarodowymi Konspiracyjnymi Igrzyskami Jenieckimi w stalagu XIIIA Langwasser. Uczestnicy tych zawodów ryzykowali surowe kary w przypadku wykrycia przez niemieckich strażników faktu odbywania się zawodów. Z takim samym narażeniem życia zawodnicy i organizatorzy przechowywali flagę, medale i dyplomy nagrodowe po zakończeniu zmagań sportowych (część z nich ukryta była w gipsie rzekomo złamanej nogi Teodora Niewiadomskiego) – tylko dzięki sprytowi i zaufanym kontaktom udało się je wysłać do Warszawy, gdzie ukryte u matki T. Niewiadomskiego w skrytce w stolnicy przetrwały Powstanie Warszawskie i całą wojnę.

      Ekspozycja powstała we współpracy z Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie, Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu i Fundacją im. Władysława Orkana. Na ekspozycji wykorzystano także zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz zbiorów prywatnych Romana Babuta, Prezydenta Międzynarodowego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Olimpijskich.

      Wystawie towarzyszy program edukacyjny pod tytułem "Igrzyska Obozowe" - szczegółowe informacje i zapisy przyjmuje Dział Edukacji i Promocji.