Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

SZANOWNI DARCZYŃCY!

    Zbiory każdego Muzeum powiększają się dzięki zakupom, darom osób prywatnych, przekazom instytucji  oraz depozytom. W różnych okresach i różnych muzeach proporcje procentowe tych grup układają się rozmaicie. Jednak bez obawy popełnienia większego błędu można powiedzieć, że DARCZYŃCY są „solą ziemi” każdego Muzeum. W naszym Muzeum , dzięki trosce i hojności wielu osób, około 65%  wszystkich zbiorów pochodzi z darowizn osób prywatnych, w przeważającej części ludzi sportu i  ich rodzin. Także przekazy różnych instytucji - głównie klubów i związków sportowych- wydatnie, bo  o około 15% powiększały przez lata zbiór wszystkich muzealiów.

   Muzeum Sportu i Turystyki doświadcza  wyjątkowej życzliwości rzesz DARCZYŃCÓW  prawie od pierwszych chwil istnienia placówki. Nasze najwspanialsze eksponaty, będące chlubą muzealnej kolekcji – grot oszczepu z Olimpii (VII/VI w p. n. e), kajak Karola Wojtyły, sto kilkadziesiąt obiektów związanych z e sportem w obozach jenieckich w czasie II wojny światowej czy znacząca część kolekcji sztandarów, są właśnie darami dla Muzeum.

    Spotkania z DARCZYŃCAMI są jednymi z najsympatyczniejszych momentów pracy muzealnika. Nasze spotkania z Państwem stają się okazją nie tylko do wzajemnego poznania, ale także do szerszego dowiedzenia się  o historii otrzymywanych do zbiorów eksponatów. Dobrą tradycją stało się otrzymywanie podczas takich spotkań kolejnych darów, nierzadko z tych samych rąk DARCZYŃCÓW z lat ubiegłych. Wspólne spotkania z DARCZYŃCAMI organizujemy w Muzeum Sportu i Turystyki od końca XX wieku, a od 2004 roku przyznajemy – w postaci dyplomu – honorowy tytuł DARCZYŃCY ROKU.

    Przyznanie tytułu DARCZYŃCY jest dla nas bardzo trudnym zadaniem, bowiem prawie niemożliwym  zadaniem jest „zmierzyć i wyliczyć” umowną, muzealną wartość bardzo różnorodnych  obiektów przekazywanych do zbiorów. Wartość historyczną wraz z wartością emocjonalną obiektu stanowią jego podstawową wartość muzealną do której dopiero na trzecim miejscu dolicza się wartość (cenę) rynkową przedmiotu. Hierarchia obiektów spośród których musimy wybrać te najważniejsze, nominowane do wyróżnienia, jest  czasami prawie niemożliwa do ustalenia. Nierzadko bowiem Komisja kustoszy musi przyjrzeć się kilkudziesięciu  lub nawet kilkuset obiektom mającym zazwyczaj swoją ciekawą historię i często jedynie intuicyjnie może wskazać laureata tego swoistego rankingu.

Prosimy pamiętać, że tworzenie kolekcji muzealnej jest zadaniem mozolnym i niejednokrotnie dopiero po wielu latach, po zbudowaniu zbioru może być on eksponowany na wystawach. Dlatego , między innymi, wiele darowanych obiektów znajduje się przez długie lata w magazynie muzealnym. Nie jest to jednak miejsce  „martwe”. Z niego właśnie wybierane są eksponaty na liczne wystawy czasowe, do wypożyczeń między muzealnych, do filmu, telewizji i wydawnictw, a także do coraz szerszej działalności edukacyjnej. W magazynach muzealnych we wszystkich muzeach świata przechowywana jest większość zgromadzonych obiektów i nie jest to żadne „zaleganie”, tylko tak działają muzea.

    Mamy nadzieję, że hojność DARCZYŃCÓW nie opuści nas i w następnych latach działalności Muzeum. Liczymy na kontakty ze sportowcami i rodzinami sportowców, którzy uznali, że Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, będące Panteonem Polskiego Sportu, jest najlepszym miejscem na złożenie nagród i pamiątek dokumentujących ich życie i karierę sportową. Wszak wszyscy sportowcy są nie tylko wybrańcami bogów, są też mieszkańcami naszej zbiorowej wyobraźni i dlatego dorobek ich życia jest poniekąd także naszą własnością, a tylko muzea mogą ją dla nas i dla przyszłych pokoleń przechować, opracować oraz udostępnić.

Wszystkim DARCZYŃCOM w kraju i zagranicą, którzy pomyśleli o Muzeum Sportu i Turystyki składamy bardzo serdeczne podziękowania!

Tomasz Jagodziński
Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Informacje