Komunikat

W dniach 01-15 sierpnia ekspozycja stała Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie będzie czasowo zamknięta dla zwiedzających z powodu remontu. Przepraszamy za utrudnienia.

Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.muzeumsportu.waw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-27

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia:

Filmy zamieszczone w serwisie nie posiadają napisów lub audiodeskrypcji, większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie – zwłaszcza te publikowane przed wejściem w życie udc, w których opisu alternatywnego zabrakło. Dołożymy starań, by udostępnić potrzebną treść.

Udogodnienia

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
  • W celu powiększenia czcionki należy użyć skrótu klawiszowego Ctrl+.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie nie ma własnych aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Czechowicz Woźniak, Zastępca Dyrektora, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 56 03 780. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, budynek Centrum Olimpijskiego, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa

Naprzeciwko budynku znajduje się wyznaczone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.

Do Muzeum wchodzi się poprzez wejście główne Centrum Olimpijskiego zlokalizowane od strony ul. Wybrzeże Gdyńskie. Do wejścia głównego prowadzi alejka z kostki granitowej i płyt betonowych. Przed wejściem znajduje się taras, do którego prowadzi 6 stopni, po lewej stronie tarasu znajduje się pochylnia dla wózków.

Wejście główne składa się z drzwi obrotowych, uruchamianych automatycznie oraz dwóch par drzwi skrzydłowych otwieranych ręcznie.

Kasa Muzeum znajduje się na kondygnacji -1, ekspozycja na kondygnacji 2, biura i sala edukacyjna na kondygnacji 4. Na wszystkie kondygnacje można dostać się windą oraz klatką schodową (schody i rampa).

Na ekspozycji znajdują się kanapy wypoczynkowe, na których turysta może odpocząć.

Budynek jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wszystkie korytarze i drzwi są odpowiednio szerokie, nie ma progów. Na kondygnacji 0 znajduje się toaleta przystosowane dla osób niepełnosprawnością ruchową.

Na terenie Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie nie ma przeszkód wprowadzenia psa przewodnika posiadającego certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.